System zarządzania

ZINTEGROWANY SYSTEM opiera się na spełnianiu wymogów trzech norm:

ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością,

ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego,

OHSAS 18001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Proponowany przez Multiconsult Polska model wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opiera się na wieloletnim doświadczeniu, zdobytym podczas realizacji licznych projektów w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.

Jesteśmy do dyspozycji Klienta począwszy od przeglądu wstępnego, poprzez wszystkie działania wdrożeniowe, na audycie precertyfikacyjnym kończąc. Zapewniamy ścisłą i efektywną współpracę i profesjonalne zarządzanie na wszystkich etapach projektu. Przez cały proces wdrażania projektu służymy doradztwem oraz udzielamy Klientowi wsparcia merytorycznego.

Nasze atuty to:

  • doświadczenie we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • doświadczenie w przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko, zobowiązań ekologicznych i zgodności z wymaganiami prawa, przygotowanie wniosków IPPC dla przedsiębiorstw,
  • doświadczenie wynikające z uczestnictwa w audytach certyfikujących
    (audytorzy Multiconsult Polska współpracują z British Standard Institution oraz Det Norske Veritas przy realizacji audytów certyfikujących, audytów nadzoru i wstępnych),
  • przygotowanie merytoryczne zdobyte podczas specjalistycznych szkoleń,
  • weryfikacja instytucjonalna audytorów.

Dzięki naszemu doradztwu szereg przedsiębiorstw z różnych branż przemysłu posiada sprawnie funkcjonujące systemy zarządzania środowiskowego i uzyskało stosowne certyfikaty.