VVS Energi- og klimateknikk

VVS-milj?et i Multiconsult har eksistert siden 1971 og har opparbeidet lang erfaring og planlegging av store og sm? prosjekter i Norge og internasjonalt og selskapet har flere medarbeidere med mer enn 30 ?rs erfaring innenfor r?dgivning og prosjektering.

VVS-milj-et i Multiconsult har eksistert siden 1971 og har opparbeidet lang erfaring og planlegging av store og sm- prosjekter i Norge og internasjonalt. og vi har flere medarbeidere med mer enn 30 -rs erfaring innenfor r-dgivning og prosjektering.

og milj-teknikk best-r av en god blanding av yngre og eldre medarbeidere med solid og variert bakgrunn innenfor alle relevante omr-der i fagfeltet. Med over 100 r-dgivere innen fagfeltet, utgj-r Multiconsult en betydelig ressurs tekniske r-dgivningsmilj-et i Norge.

Multiconsults medarbeidere arbeider kontinuerlig med oppdrag innenfor en rekke felter av sv-rt forskjellige karakter. Spesielt nevnes selskapets kompetanse innenfor fjernvarme, inneklima og varmepumpeteknikk. Multiconsult tilbyr tjenester i alle faser et prosjekt – fra  tidligfase r-dgivning til detaljprosjektering.

Multiconsult har godkjennelse i h-yeste tiltaksklasse innenfor alle relevante og bygningsloven som dekker ansvarsomr-dene prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utf-relse.

Tjenester

Selskapets tjenestene dekker f-lgende omr-der:

 • Varmeanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Sanit-ranlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Avfallsanlegg
 • Gassanlegg
 • Trykkluftsanlegg
 • Fjernvarme
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Tilstandskontroll av VVS-tekniske anlegg
 • Byggherreombud
 • Teknisk byggeledelse