Trafikk og Transport

Gode samferdselstiltak gir samfunnet den n?dvendige mobilitet. Forskjellige trafikantgrupper har ulike behov, og det ? skape sikre og fleksible transportl?sninger som dekker alle former for trafikk og de forskjellige gruppenes behov innenfor begrensede arealer, er en utfordring.

Innenfor Trafikk og Transport arbeider Multiconsult med alt fra store og komplekse tverrfaglige veiprosjekter i milliardklassen til mindre utbygginger.

V-r kompetanse, erfaring og tverrfaglighet gj-r at vi kan bidra i de fleste prosjekter og faser. Sammen med Analyse & Strategi utgj-r vi et av Nordens st-rste og mest spennende fagmilj- innen Trafikk og Transport. Vi arbeider med trafikale problemstillinger av de fleste st-rrelser og faser av et prosjekt, fra idé til realisering. Felles for mange av v-re oppgaver er tverrfagligheten i oppdragene som krever at v-re medarbeidere arbeider i team med andre fagomr-der for – komme fram til gode helhetlige l-sninger.

Vi har kompetanse innenfor en rekke ulike problemstillinger knyttet til trafikk og transport, og vi benytter i prosjektarbeid avansert verkt-y som geografiske informasjonssystemer ArcGIS/Network Analyst, samt trafikkberegnings og -simuleringsverkt-y som Aimsun, VISSIM og SIDRA. Digital 3D-visualisering benyttes i -kende grad som et viktig hjelpemiddel.

Multiconsults tjenester omfatter:

 • Trafikk- og transportanalyser
 • Trafikksimulering og transportmodeller, inkl. 3D-visualisering
 • L-sningsutvikling, valg av veg- og trafikksystem
 • Dimensjonering av veg- og trafikkanlegg, kapasitetsberegninger
 • Intelligente transportsystemer og -tjenester (ITS)
 • Trafikkstyring og signalanlegg
 • Kollektivtrafikk og terminaler
 • Parkeringsanlegg
 • Transportlogistikk
 • Mobilitetsplanlegging
 • Risikoanalyser, trafikksikkerhetstiltak og TS-revisjoner