Terminall-sninger og rangerbaneg-rder

Multiconsult har stor kunnskap og erfaring p? omr?det og har de siste ?rene v?rt inne i en rekke terminaler b?de p? utredning, hovedplan og prosjekteringsniv?.

Utredning, planlegging og prosjektering av godsterminaler og rangerbaneg-rder er ofte komplekse, plan-prosessene tidkrevende og planene har stor offentlig interesse.

Usikkerheten er st-rst i de tidlige fasene, det er da de store beslutningene m- tas. God l-sninger krever god kompetanse p- kunnskap om det – operere og drifte av terminaler/rangerbaneg-rder. Kunnskap om jernbane og godslogistikk st-r sentral.

Dette stiller store krav til r-dgivere og planleggere, samt forutsetter god samhandling mellom oppdragsgiver, offentlige akt-rer, ulike r-dgivere, arkitekter og konsulenter.