Spesialtjenester

Multiconsult utf?rer en rekke spesialtjenester for olje- og gassn?ringen. Vi har spesialister som jobber world-wide innen omr?der som st?y, vibrasjon og akustikk, HVAC, commissioning, is-laster, ytre milj? og fysisk arbeidsmilj? for ? nevne noen omr?der.

Spesialtjenester

 • St-y- og vibrasjons m-linger
 • Metocean data m-linger (b-lger, str-m, vind) og islaster
 • Tredjeparts verifikasjoner og design gjennomganger.
 • Fysisk arbeidsmilj-r-dgivning, st-y, vibrasjon, belysning, innemilj-
 • Teknisk sikkerhet og risikovurderings tjenester, brannteknikk, r-mningsveier
 • Materialvalg og materialteknologi, inspeksjon og tilstandsrapporter, overv-king
 • Mekanisk ferdigstillelse og igangkj-rings assistanse.
 • Commissioning av prosesstekniske systemer og hjelpesystemer.
 • Kontraktsadministrasjon. Beskrivelser og tekniske spesifikasjoner
 • Prosjektkontroll (tidsplanlegging, kostnadsberegninger, inkludert vektberegning)
 • Milj-kartlegging av farlige materialer og substanser offshore og onshore
 • Milj-r-dgivning forurensning og milj-unders-kelser
 • Konsekvensutredninger og risiko og s-rbarhetsanalyser