Solenergi – Bygg

H?sting av solenergi med solceller eller solfangere er viktig for energieffektive bygg. Kunnskap om lokalt klima, solenergisystemer og bygningsfysikk er viktig kompetanse for ? finne den beste l?sningen. Solenergiteamet i Multiconsult har b?de erfaringen og kunnskapen som trengs for at ditt prosjekt skal bli vellykket.

Solenergi kan h-stes b-de p- bygg og i store solparker. Hvis du egentlig er interessert i st-rre solparker kan du lese mer om det her.

Solenergiteamet til Multiconsult har solid erfaring fra alle n-dvendige fagdisipliner innen h-sting av solenergi i og p- bygg. Vi har Norges sterkeste fagmilj- innen bruk av solenergi, og v-re medarbeidere er vant til – jobbe i tverrfaglige team.

Identifiserer potensialet

N-r solenergi skal h-stes i eller p- bygninger blir det ofte v-r oppgave – identifisere potensialet for energih-sting. Det f-rste som m- gj-res er – kartlegge det lokale klimaet, og dernest m- egnede flater for solenergih-sting identifiseres. For nye bygg assisterer vi ofte arkitekten helt fra startfasen slik at bygget f-r en form og orientering som gj-r at bygget oppfyller eventuelle energikrav. I slike prosesser bist-r vi b-de med systemsimulering av solenergianlegget og energiforbruket i bygget. Balansen mellom forbruk og produksjon er gjerne utfallsgivende for om det skal benyttes solceller eller solfangere og for hvilket omfang anlegget skal f-. Likeledes er viktig at plassering av solceller og solfangere sees i sammenheng med behov for dagslys og solskjerming, uten at det m- inng-s kompromisser med arkitekturen.

For at solenergianlegget blir slik du vil ha det og at det virker som det skal, hjelper vi deg b-de med kravspesifisering, innhenting av anbud og testing og oppf-lging av leveransen.

Ved siden av – samarbeide tett med norske forskningsmilj-er er Multiconsult medlem av Glava Energy Center og Norsk Solenergiforening.

Tjenester i alle faser i et solenergiprosjekt

Vi utf-rer r-dgivertjenester i alle faser av et solenergiprosjekt. Fra tidlig fase r-dgivning til detaljprosjektering, bygging og oppf-lging. Vi kan ogs- v-re en uavhengig r-dgiver ved salg og kj-p av eksisterende anlegg.

 • Prosjektutvikling
 • Veiledning for arkitekter
 • Kartlegging av lokale solenergiressurser med Meteonorm, PVGIS, Satel-light, med mer.
 • Befaring og vurdering av lokalitetens skikkethet for solenergiproduksjon
 • Produksjonsestimering med simuleringsverkt-yene PVSyst (solceller) og T*Sol (Solfangere)
 • Utarbeiding av tegningsunderlag, for b-de skisse- og detaljprosjekt
 • DC- og AC-design
 • Optimalisering med hensyn til arealbruk, energiproduksjon og kostnader
 • Identifisering av optimalt teknologivalg / teknologivurdering
 • Integrering i bygninger (tak, fasade, vinduer, solskjerming)
 • Dimensjonering av batteripakker for isolerte anlegg
 • Integrasjon med Smart-grid og demand side respons