Solenergi

I l?pet av 45 minutter mottar jordkloden str?lingsenergi fra solen tilsvarende hele menneskehetens ?rlige energiforbruk. Multiconsult har kunnskapen og erfaringen som trengs for ? kunne utnytte denne ressursen, enten det er snakk om produksjon av varmtvann eller elektrisitet.

Med v-r solide erfaring innenfor energibruk og bygningsfysikk gj-r vi en totalvurdering av bygningskroppen og bygningens energisystem i de tilfellene hvor det -nskes en bygningsintegrert l-sning.

Multiconsult tilbyr multidisiplin-r r-dgivning til b-de offentlige og private kunder med aktiviteter innenfor solenergi. V-re konsulenter har lang erfaring innen solenergi og vi tilbyr v-re tjenester i hele st-rrelsesspekteret og i alle prosjektfaser.

Solfangere lagrer solenergi i form av varme og kan benyttes i store eller sm- systemer i kombinasjon med andre varmekilder, eller i store parker som tilknyttes et fjernvarmenett. Solceller omdanner solenergien til elektrisk energi og kan ogs- benyttes i sm- eller store systemer.  De kan ettermonteres p- et bygg eller inng- som en del av bygningskroppen. I s-rligere str-k med h-yere solenergiressurser og str-mpriser enn i Norge vil store solparker kunne levere kraft inn p- nettet.

Multiconsults ekspertise dekker alt fra sm- anlegg p- noen f- kW til store parker med flere MW.

N-kkelreferanser

  • Solar Park Clusters in Poland, 30MWp, skisseprosjekt og prosjektutvikling
  • Powerhouse 1, 1MWh Skisseprosjekt
  • H-yskolen i Hedmark Evenstad, 70 kWp, Forprosjektering og innkj-p
  • -kern Sykehjem, 130 kWp, systemdesign
  • Agder Energi, 45 kWp

Prosjektledelse, byggeledelse

  • Kiwi Auli, 150 kWp, skisseprosjekt og innkj-p
  • Bugala Island, 1 MWp (off-grid)

Forprosjektering

  • Vitale Dale, 590 m2 Solfanger

Forprosjektering

  • Fornebu Senter, 150 kWp