Prosjektledelse

Multiconsult tilbyr v?re olje og gass kunder engineering og construction management. Prosjektledelse er enten integrert i v?re multidisipline prosjekter eller utf?res som selvstendige oppdrag.

Multiconsult har erfarent personell og systemer for b-de engineering og construction management, kvalitetsoverv-kning og inspeksjon. Vi har erfaring innen omr-der som tomteopparbeidelse, infrastruktur (veger og tekniske anlegg), bygninger, r-rledninger, rigger m.m.

Innen integrerte prosjekt s- er prosjektledelse disiplinene en del av oppdraget.