Milj-styring av bygg

Sikkerhet, helse, arbeidsmilj? (SHA) og ytre milj? f?r stadig mer oppmerksomhet i samfunnet og kravene blir strengere. Multiconsult f?lger utviklingen og har samlet kompetanse p? SHA og ytre milj? innenfor selskapets forretningsomr?der i en egen milj?seksjon.

Vi kan tilby r-dgivere med bred kompetanse og erfaring knyttet til styring av aspekter ved SHA og ytre milj-. Med SHA- og milj-r-dgivere i prosjekter vil vi bidra til at SHA og ytre milj- ivaretas i planlegging og utf-relse p- lik linje med funksjonelle, tekniske og -konomiske hensyn.

I mange bransjer omtales temaene SHA og ytre milj- med betegnelsen HMS (helse, milj- og sikkerhet).

Kompetanse

Milj-seksjonen har kompetanse innen SHA- og milj-oppf-lging i alle faser og av et prosjekt fra konseptfase, prosjekteringsfase, tilbuds- og byggefase, til drift og avhending.

V-re r-dgivere kan bidra inn i prosjektene med – utarbeide, gjennomf-re og gi r-d innen:

 • Milj-program, ytre milj-planer, milj-oppf-lgingsplaner, SHA-planer, HMS-planer
 • Milj-regnskap
 • Verifikasjoner og revisjoner
 • Kurs og oppl-ring innen SHA og ytre milj-
 • Risiko og s-rbarhetsanalyser (ROS)
 • Universell utforming
 • Inneklima og materialbruk
 • Substitusjon av helse- og milj-farlige stoffer
 • Avfall og farlig avfall
 • Rent T-rt Bygg
 • Risikovurderinger iht Byggherreforskriften
 • Ergonomi mhp drift og vedlikehold
 • R-dgivning ved milj-sertifisering av virksomheter iht ISO 14001 og Milj-fyrt-rn, og milj-sertifisering av bygg (BREEAM)

Tjenester

Vi utf-rer tjenester i alle faser av et prosjekt fra konsekvensutredning og tidligfase-r-dgivning, via detaljprosjektering til etterkontroll med m-linger. Vi bidrar med r-dgiving b-de i store, flerfaglige prosjekter og i mindre enfaglige prosjekter.

Vi arbeider for private og offentlige kunder innen alle Multiconsults forretningsomr-der. Ofte inneb-rer arbeidet v-rt – veilede oppdragsgiver/byggherre til – ivareta lovkrav og sette krav utover disse.

Oppf-lging og rapportering av SHA- og milj-m-l og myndighetskontakt inng-r ofte som en del av oppgaven. I tillegg til – gi r-d til byggherrer/oppdragsgivere i utbyggingsprosjekter utf-rer vi ogs- oppdrag for offentlige etater, for eksempel utarbeidelse av veiledere eller kursmateriell.