Mekanisk, HVAC og EIT

Multiconsult har erfaring fra alle faser av olje- og gassprosjekter, fra konsept til mekanisk ferdigstillelse og igangkj?ring.

V-re tjenester omfatter HVAC kompetanse, mekanisk utstyr, r-r og lay-out, CFD analyse og 3D design av mekaniske systemer. H-y- og lavspent str-mforsyning, instrumentering og telekommunikasjon.

Typiske tjenester som utf-res av Piping-disiplinen er – v-re lead piping og lay-out ingeni-r, materialteknikk, r-rdesign inkl. 3D CAD, r-rsupportdesign, materialkontroll og pipingstress-analyser.

De mekaniske tjenestene er typisk spesifikasjon av mekanisk utstyr, leverand-r oppf-lging (designgjennomganger, HAZOP / HAZID, etc.), testing og verifisering (FAT, SAT, MC), commissioning, LCI dokumentasjon.

Typiske tjenester som utf-res av EIT-disiplinen er utarbeidelse av anbudsdokumenter for EPC-foresp-rsler, detaljprosjektering, tredjeparts verifikasjon, risikoanalyse, testing og verifisering (FAT, SAT, commissioning, LCI dokumentasjon) m.m.