Marin geoteknikk

Multiconsult bist?r med marine geotekniske tjenester. Det er forskjellige undervannsstrukturer for ulike form?l, alle konstruksjoner m? v?re forankret til havbunnen med et riktig fundament l?sning.

Vanndybdene kan variere fra relativt grunt vann til 2000 m eller mer.

Fundamenteringsl-sningene varierer betydelig avhengig av grunnforholdene. Multiconsult har bred erfaring med fundament design for alle forhold.

Sj-bunnsunders-kelser:
Multiconsult har to marine fart-yer med boreutstyr for grunnne farvann. Vi kan operere p- opptil ca 40 meters dyp.