Lysdesign

Multiconsult tilbyr spisskompetanse p? lys og belysning innenfor alle typer omr?der, b?de innend?rs og utend?rs. Fagmilj?et fungerer som bindeledd mellom arkitekt, elektroingeni?r, byggherre og andre involverte ? og b?r komme tidlig inn i prosessen for ? opprette et godt og tett samarbeid med arkitekt, landskapsarkitekt, interi?rarkitekt og andre aktuelle akt?rer.

 

Selskapets lysdesignere og elektroingeni-rer har solid kompetanse innenfor alle deler av belysningsfaget, med bred erfaring med r-dgivning og prosjektering av belysnings- anlegg.

Rundt 80 prosent av alle sanseinntrykk vi mennesker mottar f-r vi gjennom synet. Vi er avhengige av lys for – oppfatte omgivelsene rundt oss, og lyset p-virker oss i stor grad b-de psykologisk og fysiologisk. Riktig og god belysning er en forutsetning for at vi mennesker skal trives og for at vi skal kunne utf-re v-re arbeidsoppgaver p- en tilfredsstillende m-te.

Multiconsults lysdesignere har evnen til – tenke helhetlig om alle faktorer som ber-rer en lysinstallasjon. Medarbeiderne har inng-ende kunnskap om temaer som belysningsteknikk, syn og persepsjon, lysets helsemessige p-virkning, analyse og konseptutvikling, energi og livsl-pskostnader.

Med bakgrunn i denne kunnskapen skapes gode belysningsanlegg som tilfredsstiller krav fra b-de byggeier og bruker. Det er f-rst og fremst brukerens behov som legges til grunn n-r belysningen skal planlegges, samt hvilken funksjon belysningen skal tilfredsstille.

En betydelig andel av bygningers samlede energibruk g-r til belysning, noe som gj-r det viktig – ha stort fokus p- energioptimalisering, I planleggingen av et belysningsanlegg legger Multiconsult stor vekt p- visuell komfort, estetikk og opplevelse, men vel s- viktig er fokuset p- milj- og energieffektive l-sninger – samt drift og vedlikehold.

Lysdesignerne i Multiconsult er leverand-ruavhengige, og utarbeider gode belysningsl-sninger og prinsipper uavhengig av produktsortiment.

Tjenester

 • Steds og brukeranalyser
 • Tilstandsanalyser
 • Konseptutvikling
 • Overordnede lysplaner
 • Valg av visuell profil
 • Visualiseringer
 • Lysberegninger
 • Dagslysberegninger

N-kkelreferanser

 • Historisk museum – Middelaldersalen – tilstandsanalyse
 • Politih-gskolen – Sv-mmehall og garderobeanlegg
 • Sinsen Skole
 • S-terhytten
 • -sland Skytebane
 • Grorud park
 • Kommunenes Hus
 • Utenriksdepartementet – Presserom
 • Nytt Munchmuseum og Nye Deichmanske bibliotek – Kulturbyggene i Bj-rvika
 • Jonsvollkvartalet i Bergen, Sparebanken Vest