Landskapsarkitektur

Multiconsult har profilert seg sterkt innen utvikling av urbane utemilj?er, gr?ntanlegg, by- og tettstedsutvikling og samferdsel. Landskapsarkitektur er representert i alle regionene hvor Multiconsult har virksomhet.

Multiconsults landskapsarkitekter har en god faglig sammensetning med medarbeidere med flere -rs erfaring og allsidig kunnskap og yngre medarbeidere med energi og kreativitet. Fagmilj- innen landskapsarkitektur best-r av medarbeidere med bred erfaring fra b-de privat og offentlig virksomhet.

Oppdragsgivere er fordelt jevnt mellom kommuner og andre offentlige etater, stat og private oppdragsgivere.

I samarbeid med kunden utarbeides konsept og design som skaper et unikt anlegg med bakgrunn i stedlige kvaliteter, med praktiske og moderne l-sninger tilpasset v-r tids estetikk, milj– og funksjonskrav.

Multiconsults medarbeidere har god formgivningsevne, kunnskaper om m-blering, vegetasjon- og materialbruk, i tillegg til kompetanse p- terrengtilpassing, universell utforming, -kologi og milj-.

Multiconsult har stort fokus p- faglig utvikling og deling av kompetanse p- tvers av organisasjonen slik at vi hele tiden er oppdatert og kan tilby kundene de beste l-sninger tilpasset
deres -nsker og behov.

Selskapets landskapsarkitekter har erfaring fra – jobbe tverrfaglig med tett samarbeid med arkitekter, ingeni-rer og andre faggrupper, og h-ndterer flere typer tegnings- og visualiseringsverkt-y – deriblant 3D-visualisering.

Tjenester:

Multiconsults tjenester omfatter alle typer utomhusanlegg fra ide til ferdig produkt. Landskapsarkitektene deltar i alle faser fra ideutvikling/konsept, skisseprosjekt,
forprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppf-lging.

  • Mulighetsanalyser
  • Utomhusplan/byggeplan
  • Anbud og teknisk beskrivelse (NS3420/Prosesskoden)
  • Reguleringsplan
  • Konsekvensutredning
  • Stedsanalyse
  • Planteplan
  • Skj-tselsplan
  • Visualisering