Landskap

I Multiconsult har vi profilert oss sterkt innen utvikling av urbane utemilj?er, gr?ntanlegg, by- og tettstedsutvikling og samferdsel. Landskapsarkitektur er representert i alle regionene hvor Multiconsult har virksomhet.

Multiconsults landskapsarkitekter har en god faglig sammensetning med medarbeidere med flere -rs erfaring og allsidig kunnskap og yngre medarbeidere med energi og kreativitet. V-re medarbeidere har bred erfaring fra b-de privat og offentlig virksomhet.

I samarbeid med kunden utarbeider vi konsept og design som skaper et unikt anlegg med bakgrunn i stedlige kvaliteter, med praktiske og moderne l-sninger tilpasset v-r tids estetikk, milj– og funksjonskrav. Vi har god formgivningsevne, kunnskaper om m-blering, vegetasjon- og materialbruk, i tillegg til kompetanse p- terrengtilpassing, universell utforming, -kologi og milj-.

Multiconsult har stort fokus p- faglig utvikling og deling av kompetanse p- tvers av regionene slik at vi hele tiden er oppdatert og kan tilby kunden de beste l-sninger tilpasset deres -nsker og behov. Vi har erfaring fra – jobbe tverrfaglig med tett samarbeid med arkitekter, ingeni-rer og andre faggrupper. Vi h-ndterer flere typer tegnings og visualiseringsverkt-y, deriblant kompetanse p- 3D-visualisering.

V-re tjenester omfatter alle typer utomhusanlegg fra ide til ferdig produkt. Landskapsarkitektene deltar i alle faser fra ideutvikling/konsept, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppf-lging. V-re produkter er:

  • Mulighetsanalyser,
  • Utomhusplaner/byggeplaner,
  • Anbud og teknisk beskrivelse
  • Reguleringsplaner
  • Konsekvensutredninger
  • Stedsanalyser
  • Planteplaner
  • Skj-tselsplaner
  • Visualisering.