Kyst og marin

Multiconsult har havneplanlegging i utsatte og arktiske omr?der som spesialitet.

Vi bist-r med tjenester innenfor marinteknikk og har ekspertise innen b-lge krefter, str-m, forankring, man-vreringsanalyse og fort-yning av skip og tankskip. Tjenestene omfavner ogs- konstruksjons teknisk og geoteknisk dimensjonering av kaier, pirer, moloer og mer.

Multiconsult har v-rt involvert i noen av de mest utfordrende utbyggingene langs norskekysten og i arktiske omr-der. Vi har prosjektert havner og marin tekniske anlegg i flere ti-r og har etter hvert f-tt lang erfaring mht – finne tekniske og robuste l-sninger. For – finne gode l-sninger m- en ha god forst-else for b-de marine operasjoner og marine tekniske forhold s- vel som – finne gode konstruksjonstekniske l-sninger.

V-rt kunnskapssenter for arktisk og marin teknologi ligger i Troms- like ved inngangen til den arktiske portal.