Konsulent- og prosjektadministrative tjenester

Multiconsult tilbyr f?lgende konsulent- og prosjektadministrative tjenester innenfor olje og gass.

Konsulent- og prosjektadministrative tjenester:

– Utleie av fagspesialister innen prosjektledelse og engineering.
– Commissioning management.
– Tredjeparts verifikasjoner og design gjennomganger.
– Risikoanalyser.
– Kontraktsadministrasjon og innkj-p.
– Prosjektkontroll (tidsplanlegging, kostnadsestimering, vektberegninger)