Konstruksjonsteknikk

Multiconsult har et stort og meget erfarent fagmilj? innen konstruksjon av st?lkonstruksjoner.

Vi utf-rer design og analyser p- b-de onshore og offshore strukturer. Multiconsult har erfaring med avanserte statiske og dynamiske analyser for brann- og eksplosjon, utmatting m.m.

Multiconsult har utviklet og verifisert strukturer for b-de flytende og faste installasjoner for olje- og gassindustrien i over 40 -r. V-re struktur tjenester kombinerer ekspertise p- statiske og dynamiske strukturelle analyser inkludert l-fteanalyser, termisk, vibrasjon analyser og brannkrav. Multiconsult har erfaring fra strukturelle analyser som; eksplosjonsanalyser, beskyttelse for fallende gjenstander, analyserer av b-t p-virkning og DAL-analyser sammen med kollaps analyser.

Vi kan bist- i alle faser av et prosjekt fra konsept til riving.