Geoteknikk

Multiconsult har et av Norges aller st?rste og beste milj?er innen r?dgiving og geoteknisk prosjektering. Med mer enn 75 ?rs erfaring har selskapet en omfattende referanseliste innenfor fagfeltet.

Geoteknikk er et stadig voksende fagfelt som omhandler kunnskap om hvordan bygge sikkert p-, eller i, jord eller l-smasser. Dette kan v-re konstruksjoner p- land eller p- sj-bunnen, som for eksempel h-yhus, bruer, industrianlegg, veganlegg, samt offshore installasjoner som plattformer, vindm-ller og subsea- konstruksjoner. Solid teoretisk kunnskap og lang praktisk erfaring gj-r Multiconsult i stand til – l-se problemer knyttet til et bredt spenn av prosjekter.

Selskapets store geoteknikkmilj- opererer b-de til lands og vanns – og dekker ogs- unders-kelser i felt og i laboratorium. Fagmilj-et har dessuten lang erfaring med kvikkleireproblematikk, skred og jordskjelvvurderinger. Geoteknikk i Multiconsult utf-rer oppdrag over hele Norge og har i tillegg bred internasjonal erfaring.

Multiconsults har kompetanse for – h-ndtere de fleste problemstillinger innenfor geoteknisk prosjektering og utf-relse – ikke minst innen h-ndtering av kompliserte tverrfaglige byggeprosjekter. I oppdragene legges det stor vekt p- helhetlige og kostnadseffektive l-sninger som ogs- ivaretar hensynet til milj-, sikkerhet og -konomi.

Tjenester

 • Multiconsult har lang erfaring innen:
 • Vi har lang og solid erfaring innen:
 • Grunnunders-kelser p- land og til sj-s
 • Laboratorieunders-kelser
 • Fundamentering
 • Peledimensjonering samt rammeanalyser og -m-linger (PDA)
 • Utgravinger, fyllingsarbeider og byggegroper
 • Stabilitetsberegninger
 • Setningsberegninger
 • Kvikkleireproblematikk
 • Jordskjelv og jord-struktur samvirke
 • Fundamentering av marine konstruksjoner
 • Numerisk analyse
 • Prosjektering, byggeledelse og oppf-lging av prosjekterte l-sninger