Elektroteknikk

Verden utsettes for et voksende behov for velfungerende og samhandlende tekniske systemer - og energieffektive l?sninger. Som f?lge av dette er det en ?kende utvikling innen faget. Systemene er underlagt en rekke forskrifter, regler og offentlige krav. Det finnes et stort utvalg av produkter og leverand?rer p? markedet og Multiconsult vet ? finne de beste l?sningene for selskapets kunder.

Multiconsult er blant landets ledende r-dgivere innenfor elektroteknikk. Fagmilj-et best-r av en god miks av yngre og eldre medarbeider – med solid og variert bakgrunn innen alle relevante omr-der. Flere av selskapets r-dgivere innen elektronikk har mer enn 40 -rs erfaring innenfor alle faser i et prosjekt. I Multiconsult finner du medarbeidere med spisskompetanse innenfor h-yspenningsteknikk, lavspenningsteknikk, automatiseringsteknikk samt teleteknikk og IKT.

Multiconsult har lang erfaring med – gjennomf-re b-de nasjonale og internasjonale oppdrag. Selskapets oppdrag er innenfor en rekke felt og av sv-rt forskjellig karakter.

Elektroteknikk som fagmilj- har eksistert i Multiconsult siden 1980 og med selskapets 135 medarbeidere utgj-r Multiconsult en betydelig ressurs innenfor det elektrotekniske r-dgivningsmilj-et i Norge.

Multiconsult har godkjennelse i h-yeste tiltaksklasse innenfor alle relevante omr-der i henhold til Plan- og bygningsloven, som dekker ansvarsomr-dene prosjektering og kontroll av prosjektering.

Tjenester

Fagmilj-et medvirker i alle faser av et prosjekt – studier, forprosjekter, anskaffelsesprosess, detaljprosjekter, oppf-lging under utf-relse, oppf-lging under oppstart og idriftsettelse av anlegg.

Tjenestene dekker blant annet f-lgende omr-der:

  • Tidligfasevurderinger
  • R-dgivning
  • Prosjektering
  • Tilstandsvurderinger
  • Utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner
  • Foresp-rselsdokumenter
  • Evaluering av tilbud og kontrahering
  • Kostnadsberegninger
  • Byggeledelse
  • Etterkontroll