Eiendomsledelse

Eiendomsledelse handler om ? lede og styre eiendom og st?ttetjenester for ? oppn? st?rst mulig nytteverdi for eier, bruker og samfunnet. Multiconsult er i dag landets ledende fagmilj? p? dette omr?det.

R-dgivningen omfatter b-de tekniske, organisatoriske og -konomiske aspekter i grensesnittet mellom bygg og eiendom og virksomhet. Multiconsult tilbyr tjenester i alle faser, men hovedfokus er rettet mot de tidlige fasene og mot drift- og forvaltningsfasen.

Multiconsult har gjennom flere ti-r v-rt en p-driver for utviklingen av fagomr-det i Norge, fra bygningsforvaltning og FDV som begreper p- 1980-tallet, via FDVUS/Facilities Management (FM) og til Eiendomsledelse i dag. Multiconsult er i dag landets ledende fagmilj- p- dette omr-det.

Multiconsults r-dgivere arbeider i tett samarbeid med kunden og sammen hentes egen kompetanse og ideer ut fra kundebedriften. Ved – kombinere dette med Multiconsults spesialkompetanse utvikles gode l-sninger med eierskap i organisasjonen.

Fagmilj-et i Multiconsult har et stort faglig engasjement og utvikler bransjen gjennom -:

 • V-re aktive deltagere i nasjonale og internasjonale bransjefora.
 • Delta i utvikling og revisjon av norske og internasjonale bransjestandarder.
 • Bidra til en sunn kompetanseutvikling gjennom – undervise p- universitet og h-gskoler, samt v-re foredragsholdere p- kurs og konferanser.
 • Engasjere seg i forskning og utviklingsprosjekter

Typiske tjenester som tilbys:

 • Tidligfaser-dgivning og livsl-psanalyser
  • Kravspesifikasjon for tilpasningsdyktighet
  • Levetidsvurderinger og LCC
 • FDVU- r-dgivning i byggeprosjekter
  • Premisser for FDVU i prosjektgjennomf-ring
  • Merkesystemer og FDVU dokumentasjon
 • Portef-ljeforvaltning og -utvikling
  • Strategiske bygningsanalyser/portef-ljevurderinger (MultiMap)
  • Mulighetsstudier
  • Vedlikeholdsplanlegging
 • Endrings- og forbedringsprosesser
  • Strategi- og policy for eiendomsforvaltning
  • Omstillingsprosesser/organisering
  • Lokalisering og effektivisering
  • Konkurranseutsetting/SLA
  • Leietakerr-dgivning
 • Eiendoms-konomi og benchmarking
  • N-kkeltall FDV – Multiconsult har egen database med kostnadsn-kkeltall og oppraderingskostnader
  • LCC/alternativsvurderinger
  • Usikkerhetsanalyser
  • Benchmarking- og benchlearningsprosesser