Brannsikkerhet

Myndighetene har et stort fokus p? brannsikkerhet og kravene til dokumentasjon av brannsikkerhet blir stadig skjerpet. Dette ?pner for ukonvensjonelle l?sninger, hvor Multiconsults er ledende gjennom et h?yt faglig niv? og lang erfaring som branntekniske r?dgivere.

Multiconsults styrke som brannteknisk r-dgiver er fagmilj-ets generelle byggetekniske erfaring og tverrfaglige kompetanse som gj-r at brannsikkerheten ses i sammenheng med andre funksjonskrav til bygningene, og derved bedre kan bidra med optimale l-sninger.

Selskapet har RIF-godkjente r-dgivere og sentral godkjenning i h-yeste tiltaksklasse. I de tilfellene Multiconsult ikke selv innehar spisskompetanse eller nok ressurser, trekker vi p- ressurser hos v-r eksterne deleier, WSP Group. Til sammen utgj-r vi et av verdens st-rste fagmilj-er innen brann med over 100 r-dgivere.

Multiconsult har utf-rt brannteknisk prosjektering siden 1974 og er i dag et av Norges st-rste og ledende fagmilj- innen brannteknisk r-dgivning og prosjektering. Fagmilj-et har oppdrag over hele landet.

Det branntekniske milj-et i Multiconsult har et eget kompetansenettverk hvor alle medarbeidere bidrar aktivt i utvikling av fagomr-det. Multiconsult har to doktoravhandlinger innenfor brannteknikk/-sikkerhet.

Selskapets brannr-dgivere har spisskompetanse innen prosjektering, risikoanalyse, CFD-simuleringer og tilstandsanalyse.

Tjenester

Multiconsult utf-rer tjenester i alle faser av et prosjekt – fra tilstandsvurderinger av eksisterende bygninger, r-dgivning og prosjektering i skissefase, forprosjektfase, detaljfase og byggefase.

Tjenestene dekker omr-dene:

 • Tilstandsanalyse som underlag for utbedring av branntekniske avvik
 • Brannteknisk prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2/3 i s-knadspliktige byggesaker
 • Analyse av byggverk i brannklasse 4
 • Bist- brannvernarbeid i virksomheter, herunder oppgradering av branndokumentasjon med forslag til instrukser, organisasjonsplan, oppl-ring etc. for brannvern
 • Faglig st-tte ved myndighetskontakt (brannsyn og avviksbehandling)
 • Risikoanalyse av personsikkerhet og/eller materiell sikkerhet ved brann
 • Lede generelle ROS-analyser ifm byggeprosjekter, tunneller, mm.
 • R-mningsanalyser og r-yk/brannsimuleringer
 • Kontroll p- byggeplass av branntekniske forhold/installasjoner
 • Utarbeidelse av branntegninger og r-mningsplaner
 • Undervisning, kurs og foredrag

Utvalgte referanser:

 • IKEA Bergen, Furuset, Stavanger
 • Nye Ahus (Akershus sentralsykehus)
 • Norges varemesse, Lillestr-m
 • Elkem Solar, Kristiansand
 • Kulturbyggene i Bj-rvika (Munch/Deichman)
 • Icon Complex, Oslo
 • Campus -s
 • Telenor Arena, B-rum