Arktisk og kaldt klima engineering

Multiconsult har spesiell kompetanse innen arktisk og kaldt klima og marin teknikk.

Multiconsult utf-rer metocean dataanalyse, m-ling, arktisk teknologi, islaster, hydrodynamisk analyse, numerisk modellering av iskrefter, vinteriseringsdesign, isingsmodellering og mer.

Tjenester:

– Klima og design spesifikasjoner, inkludert sj-spr-yt ising og sn-drift
– Laster fra sj-is og is p-virker konstruksjoner
– Laster fra sn- og sn-fonn
– Vinterdrift
– Geoteknikk og permafrost
– Bunnfaste strukturer
– Oppankrede strukturer
– Infrastrukturer i kaldt klima

Design og bygging av infrastruktur i arktiske omr-der byr p- utfordringer p- grunn av avsidesliggende beliggenhet manglende infrastruktur og klimap-virkninger. P-virkning p- milj-et er ofte mer kritisk i disse omr-dene og spesiell oppmerksomhet mht design og konstruksjon er n-dvendig. Spesiell oppmerksomhet p- lastp-virkninger og operative forhold er sv-rt viktig. Det arktiske klimaet inneholder en rekke utfordringer p- grunn av det kalde klimaet som for eksempel frosset jord, sn- og ising, sn-skredfare, havis og islaster.

V-rt kunnskapssenter for arktisk og marin teknologi ligger i Troms- like ved inngangen til den arktiske portal.