Akustikk, st-y og vibrasjon

Samfunnet blir stadig mer opptatt av at det skal v?re gode lydforhold der vi oppholder oss, enten det er romakustikk i teater, konsertsal, kontorer, kino, undervisningsrom eller beskyttelse mot st?y fra vegtrafikk, vindm?ller, ventilasjonsanlegg eller naboens stereoanlegg.

Multiconsults akustikk-milj- er et av Norges st-rste og ledende fagmilj- innen akustikk, st-y og vibrasjoner – og selskapet gjennomf-rer oppdrag i hele Norge.

Til sammen har selskapet over 30 spesialr-dgivere innen dette fagomr-det. Bakgrunnen til den enkelte er variert og allsidig. Her finner du b-de siviliingeni-rer, ingeni-rer, audiologer, naturforvaltere, journalister – og operasangere.

I selskapet finnes kompetanse for alle faglige problemstillinger knyttet til akustikk, st-y og vibrasjoner, inklusive ledelse av st-rre sammensatte oppgaver.

Multiconsult har sentral godkjenning i h-yeste tiltaksklasse  i henhold til plan- og bygningslovgivningen for  lydtekniske forhold som dekker ansvarsomr-dene prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utf-relse.

Tjenester

Multconsult utf-rer tjenester i alle faser av et prosjekt fra konsekvensutredning og tidligfase-r-dgivning, via  detaljprosjektering til etterkontroll med m-linger.

Tjenestene dekker omr-dene:

  • Bygningsakustikk
  • Romakustikk
  • Elektroakustikk
  • St-y/vibrasjoner fra tekniske installasjoner
  • St-y fra samferdsel som vei, jernbane og fly
  • Bygge- og anleggsst-y
  • All utend-rs st-y

Multiconsult utarbeider dokumentasjon til alle faser av byggesaker og utbyggingsprosjekter, og beregner lyd fra alle typer st-ykilder og lager st-ykotekart for st-rre og mindre omr-der.

I tillegg tilbys ogs- undervisning, kurs og foredrag etter behov, og har blant annet bist-tt entrepren-rer, h-gskoler, byggherrer og arkitekter.