REALIZACJA

Inżynierowie Multiconsult Polska efektywnie wspomagają całościowy proces realizacji inwestycji w poszczególnych branżach.

Multiconsult jest liderem w obszarze nadzorów inwestycyjnych w branżach drogowej, kolejowej, energetycznej i środowiskowej.