Doradztwo Środowiskowe

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

W obszarze doradztwa środowiskowego zajmujemy się opracowaniami środowiskowymi w dziedzinie infrastruktury, przede wszystkim dróg, kolei i innych inwestycji liniowych. Wykonujemy m. in.:

 • studia wykonalności
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 • inwentaryzacje środowiskowe
 • wyceny usług ekosystemowych
 • prace z zakresu wycen nieruchomości
 • szacowanie zobowiązań środowiskowych oraz rezerw
 • dokumentacje środowiskowe na potrzeby uzyskiwania pozwoleń
 • analizy strategiczne
 • modelowanie oddziaływania na środowisko (hałas, powietrze)
 • analizy oparte na systemach GIS

Ponadto eksperci działu prowadzą szkolenia z zakresu problematyki ochrony środowiska dotyczące aspektów technicznych i wymogów prawnych zarówno krajowych jak i unijnych. Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie w realizacji projektów wymagających jednoczesnej analizy wielu czynników wpływających na inwestycje i funkcjonowanie jednostek gospodarczych. Nasz multidyscyplinarny zespół łączy wiedzę techniczną, środowiskową, prawną, ekonomiczną i społeczno-gospodarczą, co pozwala nam na szerokie spojrzenie na potrzeby naszych klientów. Pracując wiele lat z różnorodnymi organizacjami w Polsce i zagranicą, wypracowaliśmy zarówno wysokie zrozumienie i ukierunkowanie na potrzeby konkretnego klienta, jak również metody osiągania zamierzonych celów. Nasze zasady działania i cechy wyróżniające to:

 • wieloletnie doświadczenie w pracach o charakterze konsultingowym
 • ukierunkowanie na potrzeby i interes klienta
 • różnorodność doświadczeń projektowych pod względem branż, lokalizacji, wymagań
 • umiejętność dostosowania poziomu usług do konkretnych wymagań zamawiającego
 • doświadczenie w wykonywaniu opracowań z zakresu analiz technicznych, ochrony środowiska, analiz socjoekonomicznych oraz opracowań strategicznych
 • umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technik (GIS, LIDAR, modelowanie) w realizowanych pracach technicznych i środowiskowych
 • umiejętne łączenie doświadczenia środowiskowego z technicznym i prawno-ekonomicznym, dzięki czemu dostarczane klientom produkty i usługi są kompleksowe i wyczerpujące
 • sprawdzone systemy koordynacji, planowania i zarządzania
 • wsparcie i pomoc zespołu specjalistów technicznych z Polski i Norwegii
 • gwarancja zachowania poufności danych