Terminal kontenerowy DCT2 w Gdańsku

Terminal kontenerowy DCT2 w Gdańsku
Klient: DCT Gdańsk S.A.
Zakres projektu
Multiconsult Polska pełni funkcję Doradcy Technicznego dla instytucji finansujących projekt budowy terminala
kontenerowego DCT2 w Gdańsku.
Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • Przegląd dokumentacji technicznej projektu
  • Przygotowanie raportu wstępnego
  • Przygotowanie raportu końcowego
  • Usługi doradcze w fazie projektowania i budowy

Okres: 2014 – do dziś