Terminal 2 – Okęcie

Klient: Austria Creditanstalt AG
Zakres projektu
Multiconsult Polska pełnił rolę Doradcy Technicznego dla banków przy budowie Terminala 2- Portu Lotniczego
w Warszawie- Okęcie.
Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:
Monitorowanie uzyskiwania decyzji oraz zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia zadania
inwestycyjnego,
weryfikacja budżetu projektu i płatności pod względem zgodności z ustalonym harmonogramem,
informowanie o ewentualnych ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminową realizację
inwestycji.
Okres: 2004 – 2008