Ocena oddziaływania na środowisko dla planowanej kopalni węgla kamiennego

Klient: PD Co Sp. z o.o.
Zakres projektu
Multiconsult Polska obejmuje przygotowanie raportu OOŚ dla 180 km² obszaru kopalni.
Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

Wstępna analiza środowiskowa i społeczna,

Prace terenowe,

Wsparcie w procedurach planowania przestrzennego,

Raport OOŚ,

Wsparcie w spełnieniu wymagań międzynarodowych instytucji finansujących związanych z kwestiami
społecznymi.

Okres: 2014– do dziś