DORADZTWO TECHNICZNE DLA INWESTYCJI NOWEJ KOPALNI WĘGLA

Klient: KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o.

Zakres projektu

Multiconsult Polska pełnił rolę doradcy technicznego dla firmy KOPEX-EX-COAL przy projekcie nowej kopalni węgla kamiennego na południu Polski. Doradztwo polegało na koordynacji i odbiorze prac różnych firm zatrudnionych przez inwestora. Doradztwo dotyczyło również kwestii prawnych i wyboru możliwych rozwiązań technicznych.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • koordynacja prac,
  • niezależne usługi doradcze dla zespołu zarządzającego projektem,
  • przygotowanie założeń dla prac geologiczno-hydrologicznych,
  • wsparcie w konsultacjach społecznych.

Okres: 2014 – 2016