Artykuły

Multiconsult Polska z kolejnymi zleceniami dla CPK

Firma Multiconsult Polska została wybrana w dwóch kolejnych postępowaniach przetargowych przeprowadzonych przez CPK. Spółka wykona inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji kolejowych. Umowy na realizację…

18-09-2020

Pierwsze zamówienie Multiconsult Polska na inwentaryzację przyrodniczą dla CPK

Firma Multiconsult Polska na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego wykona inwentaryzację przyrodniczą w ramach zamówienia cząstkowego dotyczącego projektu budowy linii kolejowej nr 86 na odcinku…

16-09-2020

Dlaczego toniemy, dlaczego usychamy? Kierunki właściwego zarządzania wodą – raport Multiconsult Polska – relacja ze spotkania prasowego

We wtorek, 25 sierpnia 2020 r., odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego eksperci Multiconsult Polska zaprezentowali raport pt. „Dlaczego toniemy, dlaczego usychamy? Kierunki właściwego…

26-08-2020

Nadzór nad robotami na linii E 65 w rękach Multiconsult Polska

PKP Polskie Linie Kolejowe w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powierzyły firmie Multiconsult Polska sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych na odcinku podg. Most Wisła…

18-06-2020

Łatwiejsze projektowanie w BIM z OpenRoads™ Designer

Trendy w branży projektowej powodują wzrost zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania, pozwalające optymalizować prace projektowe. Jednym z nich jest oprogramowanie OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Możemy…

25-05-2020