Artykuły

Nadzór nad robotami na linii E 65 w rękach Multiconsult Polska

PKP Polskie Linie Kolejowe w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powierzyły firmie Multiconsult Polska sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych na odcinku podg. Most Wisła…

18-06-2020

Łatwiejsze projektowanie w BIM z OpenRoads™ Designer

Trendy w branży projektowej powodują wzrost zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania, pozwalające optymalizować prace projektowe. Jednym z nich jest oprogramowanie OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Możemy…

25-05-2020

Budowa gazociągu podmorskiego Baltic Pipe coraz bliżej

Polski Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wybrał wykonawcę gazociągu podmorskiego Baltic Pipe, który będzie odpowiedzialny za zrealizowanie prac związanych z ułożeniem infrastruktury na dnie…

15-05-2020

Multiconsult Polska zaprojektuje przebudowę bocznicy kolejowej w Przemyślu

PKP Intercity realizuje inwestycję pn.: „Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemyśl Bakończyce”. Wykonawcą dokumentacji projektowej dla tego zadania została firma Multiconsult Polska. Spółka…

30-04-2020

Prace nad projektem krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych zostały zakończone

Obecny stan cieków wodnych w Polsce oraz obowiązki wynikające z unijnych przepisów obligują nas do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych. Odpowiedzią…

20-04-2020