Artykuły

Multiconsult Polska wykonawcą kolejnych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

W postępowaniu przetargowym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wyłoniło firmę Multiconsult Polska jako wykonawcę zadania „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i…

09-12-2020

Multiconsult Polska wykonawcą dokumentacji projektowej dla obwodnicy Zwolenia

W ciągu 35 miesięcy powstanie dokumentacja projektowa dla obwodnicy Zwolenia. Multiconsult Polska i GDDKiA podpisały umowę na „Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej…

27-10-2020

Multiconsult Polska zaangażowana w powstanie obwodnicy Nowego Targu

Pomiędzy spółką Multiconsult Polska a krakowskim Odziałem GDDKiA została podpisana umowa na „Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania: „Budowa…

26-10-2020

Projekt kolejnej obwodnicy w portfolio Multiconsult Polska

GDDKiA powierzyła firmie Multiconsult Polska wykonanie „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:…

23-10-2020

Multiconsult Polska z kolejnymi zleceniami dla CPK

Firma Multiconsult Polska została wybrana w dwóch kolejnych postępowaniach przetargowych przeprowadzonych przez CPK. Spółka wykona inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji kolejowych. Umowy na realizację…

18-09-2020