Artykuły

„Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych” – finalizacja prac

Początek roku 2020 to finalizacja prac nad projektem Planu renaturyzacji wód powierzchniowych (KPRWP) w naszym kraju. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powierzyło jego opracowanie…

20-02-2020

Kolejna obwodnica w portfolio Multiconsult Polska

GDDKiA wybrała Multiconsult Polska jako firmę, która wykona dokumentację projektową dla zadania „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc.…

19-02-2020

Multiconsult Polska zaangażowane w budowę połączenia kolejowego do Portu Morskiego Police

Firma Multiconsult Polska podpisała z PKP PLK S.A. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406. Ma ona…

29-01-2020

Obszary Chronionego Krajobrazu – analizy Multiconsult Polska

Firma Multiconsult Polska we wrześniu 2019 roku zakończyła prace nad projektem obejmującym przeprowadzenie analiz krajobrazowych i przyrodniczych dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu w województwie…

22-01-2020

Multiconsult Polska będzie mieć swój udział w budowie CPK

Firma Multiconsult Polska podpisała umowę ramową z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o. o. na przygotowanie dokumentacji środowiskowych. Spółka jest jedną z sześciu firm…

13-01-2020