GEOGRAFICZNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Multiconsult GeoAnalytics to zespół specjalizujący się w systemach infromacji przestrzennej, bazach danych i analizach przestrzennych. Zespół oferuje wsparcie za pomocą zaawansowanych narzędzi, technik i danych GIS na etapie przygotowawczym, projektowym i realizacyjnym.


MAPY

Multiconsult Polska ma bogate doświadczenie w dziedzinie kartografii i systemów GIS dzięki czemu dysponuje bogatym zasobem własnych map topograficznych odpowiadającym danym w skali 1:5000. Poza elementami topograficznymi mapy zawierają takie dane jak precyzyjna sieć infrastruktury komunikacyjnej, lokalizacje budynków powiązane z punktami adresowymi lub ukształtowanie terenu.

DANE

Zespół GIS specjalizuje się w tak zwanym Geoenrichment, czyli wzbogacaniu zbiorów danych przestrzennych o inne dane z nimi powiązanymi, a także w lokalizowaniu w przestrzeni danych, które na pierwszy rzut oka nie posiadają odniesienia do położenia na mapie. Posiadamy bogate zbiory danych o zagrożeniach środowiskowych, uwarunkowaniach planistycznych, strukturze demograficznej i ekonomicznej oraz o nieruchomościach.

ANALIZY

Posiadamy własne modele do wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem dużych, łączonych zbiorów danych dla konkretnych potrzeb klienta. Specjalizujemy się w analizach ryzyka środowiskowego, optymalnych lokalizacji obiektów, bliskości i konkurencyjności, uwarunkowań przestrzennych i konfliktów z otoczeniem. Wiedza i doświadczenie pomaga nam dopasować zakres analiz do oczekiwań klienta i wyzwań projektowych.