Drogi i autostrady

Od początku działalności naszej firmy w Polsce (do września 2014 jako Atkins) jesteśmy zaangażowani w sektorze projektów infrastrukturalnych.

Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że realizujemy ważne dla rozwoju kraju zlecenia branży drogowej, zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym.


Należymy do firm, które dzięki posiadanej wiedzy i profesjonalnemu podejściu do wykonywanych zadań dają gwarancję wykonania usługi najwyższej jakości.

Jesteśmy liderem na polskim rynku w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji drogowych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zespół drogowy Multiconsult Polska składa się z doświadczonych inżynierów budownictwa lądowego posiadających nie tylko bogatą wiedzę techniczną z zakresu projektowania i wykonawstwa, ale także wiedzę z zakresu realizacji inwestycji i zarządzania projektem.

Multiconsult Polska oferuje szeroką wiedzę techniczną w zakresie konstrukcji inżynierskich. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno konstrukcje betonowe jak i stalowe.

Opracowaliśmy skuteczne narzędzia, które mogą zostać wykorzystane na wszystkich etapach projektu – od planowania, poprzez koncepcję, wykonanie projektu, aż po budowę i eksploatację.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i nadzoru inwestorskiego dla inwestycji infrastruktury komunikacyjnej.

W ramach naszych usług zapewniamy:

 • profesjonalne zarządzanie projektem
 • sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji z pozwoleniem na budowę, projektem, zasadami wiedzy technicznej, przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz wymaganiami FIDIC
 • kontrolę nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • nadzór nad jakością wykonywanych robót i używanych materiałów budowlanych
 • weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletność i zgodność z polskimi normami budowlanymi
 • monitoring i postęp prac na budowie
 • ocenę zgodności projektu z harmonogramem
 • rozpatrywanie roszczeń
 • analizę i ocenę ryzyk oraz zagrożeń podczas realizacji inwestycji.

Multiconsult Polska posiada doświadczenie jako doradca techniczny dla instytucji finansujących duże przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Nasi specjaliści dzielą się swoją bogatą wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami na wiele sposobów i stosownie do oczekiwań klienta.

W zakres usług doradztwa technicznego wchodzą:

 • monitorowanie uzyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do przeprowadzania zadania inwestycyjnego
 • potwierdzenie wykonalności zadania inwestycyjnego w ramach założonego budżetu oraz harmonogramu
 • weryfikacje budżetu projektu i płatności pod względem zgodności z harmonogramem
 • nadzór nad wypłatą transz kredytowych lub emisją obligacji
 • informacje o ewentualnych ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminową realizację inwestycji