URBANISTYKA

Rozwój miast i obszarów miejskich jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Dynamiczny wzrost liczby ludności, zmiany klimatyczne, globalizacja i cyfryzacja stymulują przemiany ustalonych modeli życia i pracy, a także handlu, transportu oraz współpracy międzynarodowej. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz centrów innowacji i przedsiębiorczości jest priorytetem naszych projektantów i ekspertów.

 

W Multiconsult Polska projektujemy przestrzeń miejską zwracając uwagę na stan środowiska naturalnego oraz potrzeby lokalnych społeczności. Dbamy o to, by tworzyć przyjazne warunki do życia i pracy.
Grupa Multiconsult Polska posiada bogate doświadczenie w realizacji zadań na wszystkich etapach planowania i rozwoju społecznego. Nie tylko doradzamy naszym klientom, ale także ułatwiamy im podejmowanie właściwych decyzji przygotowując szczegółowe analizy. Aktywnie wspieramy procesy związane z realizacją inwestycji – od jej zaplanowania, poprzez projekt, aż do nadzoru nad realizacją.
Skupiamy specjalistów wspomagających planowanie przestrzeni miejskich, wykonujemy m.in. analizy transportowe i ruchowe, modelowanie ruchu z wykorzystaniem oprogramowania VISUM, analizy i rekomendacje dotyczące źródeł finansowania.

 

Przykładowe Projekty:     

  • Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy;
  • Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie;
  • Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław – Jelenia Góra nr 274 i 311 / Kolei
  • Aglomeracyjnej;
  • Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od
  • Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego;
  • Obsługa komunikacyjna zewnętrznych pirsów Portu Gdynia.